Per sortir faci Click sobre la fletxa blava de retrocedir de la part superior de l'esquerra

dimarts, 17 de maig de 2011

Presentació i Objectius

L’antiga saviesa de l'oracle de Delfos aconsellava que la primera cosa que tots hauríem de fer és conéixer-nos millor nosaltres mateixos, i així ho recomanava la inscripció del seu frontispici: "Gnosi seauton".

 Avui nosaltres, en iniciar aquest bloc, volem seguir aquell antic consell i ens reconeixem com persones grans a les que la vida ha premiat amb llargs anys d’alegries i tristeses, de problemes i treballs, supervivents a molts canvis polítics i familiars, econòmics i educatius, socials i religiosos.
Ens considerem persones d'una experimentada trajectòria vital, portadors d'un ample esperit de comprensió, d'acceptació i de sincera solidaritat, el qual voldríem fer extensiu a tothom.

 I sobretot, amb un profund esperit de col·laboració i ben oberts a totes les opinions constructives.
És amb aquest esperit de col·laboració que iniciem aquest bloc, i ens presentem com uns ciutadans barcelonins amb inquietuds renovadores, rics d’anys i lliures de prejudicis,  lligats a la tradició però amb visió de futur, hereus de la cultura clàssica, desitjosos d’expressar públicament un pensament constructiu i objectiu, i disposats a fer sentir la nostra veu de persones grans,
i no només la nostra, sinó també la de tots aquells que hi vulguin col·laborar, els quals sempre trobaran obert aquest bloc per expressar-hi les seves opinions,amb l’única norma del respecte mutu i de la veritat contrastada.
La nostra icona gràfica és el cargol, aquest animaló una mica lent però molt perseverant i decidit, que “sense massa pressa però sense pausa”, va fent sempre camí endavant.
Volem avançar junts cap aquest objectiu comú de convertir, entre tots, aquest bloc de les “Persones Grans amb Opinió” en un eina de pau i de concòrdia, d’entesa i de comprensió mútua, per tal que pugui arribar a aconseguir els seus dos principals objetius:
  • el d’una informació pública clara i verídica
  • el del millorament social, cultural i polític del nostre país.
L'equip Rector